Tidal Consult

Tidal Consult

CVR. nr 3739 0054

Lars Maltha Rasmussen

Tlf. 0045 2155 6111

- Biologisk Rådgivning - Miljøvurdering

- Dronefotos og -film - Naturfotos

- Overvågning - Naturformidling

 

Stor Vandsalamander idal ConsultT
STor Lappedykker.

- Luftfotos og videos vha. drone og andre fotografiske opgaver

- Offshore surveys af fugle og havpattedyr

- Registrering og langtidsovervågning af vand- og engfugle

- Biologiske forundersøgelser

- Overvågning af padder, krybdyr og græshopper

- Miljøvurderinger i Danmark og Grønland

- Vådområdeforvaltning

- Praktisk naturpleje

- Overvågning og ringmærkning af hedehøg

- Ekspeditionsleder, guide og rejseleder i Arktis og Antarktis

- Undervisning og formidling, kursusleder

 

Havmøller toTidal Consult dronefoto
Anholt Havmøllepark. Registrering af rovfugletræk

© Copyright 2016. All Rights Reserved.